image description

Foredrag: Pladsmangel, kønskamp eller ?

Hvorfor skulle der gå 32 år fra forslaget om kvinders adgang til Det kgl. Danske Kunstakademi blev fremlagt, til det blev en realitet?

v/ museumsinspektør Kathrine Svanum Andersen

Den 13. februar 1888 var Folketinget samlet til finanslovsforhandlinger for det kommende år. På dagsordenen var kvinders adgang til Det Kongelige Academie for de skjønne Kunster. Det var et sted kvinder var udelukket fra og havde været det siden dets oprettelse i 1754. Af referatet fra forhandlingerne fremgår det, at spørgsmålet om kvinders adgang allerede var blevet rejst i begyndelsen af 1873 i forbindelse med drøftelsen af muligheden for opførelsen af en ny udstillingsbygning ved Kunstakademiets lokaler på Kongens Nytorv. Men i 1888 var dette endnu ikke ført ud i livet.

Først i 1908 fik kvinder mulighed for at søge optagelse på Kunstakademiet på lige fod med mænd. Der skulle altså gå 32 år fra forslaget om lige adgang blev fremsat første gang, til det blev en realitet. Hvorfor der skulle gå så længe undersøges i dette foredrag, der også vil komme omkring hvilke muligheder kvinderne havde for at dygtiggøre sig som kunstnere udenfor akademiet. Der vil blive vist eksempler på, hvem kvinderne var og hvad de lavede. 

Information

Torsdag den 8. marts
Kl. 17-18 
Dørene åbnes 30 min. før foredraget starter

Pris: 60 kr for voksne, 55 kr. for seniorer og gratis for medlemmer af Skovgaard Museets Venner. 

OBS Bestil billet ved at ringe til tlf. 85623975 eller skriv til ksa@skovgaardmuseet.dk