image description

Lynintroduktion: L.A. Ring

Hvem var L.A. Ring?

 

Laurits Andersen Ring (1854-1933) var voldsomt indigneret over landbefolkningens usle levevilkår. Han var selv født i en fattig husmandsfamilie i den sydsjællandske landsby Ring, som han senere tog navn efter, og hans billeder kan betragtes som politiske indlæg i tidens debat. Han knyttede sig til kredsen omkring Georg Brandes og læste med begejstring samtidsforfattere som Henrik Pontoppidan. Men hvem var L.A. Ring? Og gik han virkelig rundt med en skarpladt pistol afventende en revolution?

 

L.A. Ring. Uden for et bondehus. 1885. Ordruogaard, Inv.nr. 55 WH. Fotograf Anders Sune Berg

 

Information

 

Onsdag den 3. juli kl. 15

Omvisningen tager ca. 20 min.

Gratis efter betalt entré. Skovgaard Museets venner har fri adgang. Ingen tilmelding.