Skovgaard Museets Frivillige

Top billede


Skovgaard Museets Frivillige

Skovgaard Museets vennekreds har i en årrække været en betydningsfuld og levende støtte i museets arbejde. I 2008 tog museet initiativ til at oprette en gruppe frivillige fra museets vennekreds, som kunne bidrage til dagligdagen på museet og dermed få et indblik i museumsarbejdet "bag kulisserne".

Museet har nu en gruppe på ca. 30 frivillige, som hjælper til på museet med forskellige opgaver i det omfang, som de selv har lyst, tid og energi til. For eksempel fungerer en del af de frivillige som kustodeafløsere, en del er i gang med at registrere museets bogsamling, og en del er involveret i museets julemarked.

De frivillige på museet har det også hyggeligt og socialt sammen.

Henvend dig til museet, hvis du vil høre nærmere om at være frivillig på Skovgaard Museet på amv@skovgaardmuseet.dk eller ring 86623975.