image description

Eventyr & Folkeviser

Eventyr og folkeviser set gennem kunsten

Ridder Vise og Jomfru Bur
Joakim Skovgaard var vild med eventyr og folkeviser! Skovgaard Museets formidlingstilbud Ridder Vise og Jomfru Bur - eventyr og folkeviser tager udgangspunkt i Joakim Skovgaards værker og dykker med i eventyr for 3.-5. klasse og folkeviser for 9.-10. klasse samt gymnasieskolen.

Om forløbet
Forløbet består af en omvisning på museet, hvor vi ser på Joakim Skovgaards billeder og arbejder med tekst- og billedanalyse. Omvisningen sætter eventyr og folkeviser i relation til Skovgaards samtid og elevernes nutid.

Til forløbet hører et undervisningsmateriale fyldt med gode opgaver til historie, dansk og billedkunst, som kan bruges før, efter eller helt uafhængigt af omvisningen.

Undervisningsmaterialet rummer opgaver omkring temaerne: forvandlinger, danskhed og symbolisme. Derudover indeholder materialet litteraturforslag og mulighed for at gå mere i dybden med temaet i fagene dansk, historie og billedkunst. Forløbet opfordrer til tværfagligt samarbejde, men kan sagtens bruges uafhængigt af de andre fag.

 

Information

Målgruppe:
3.-5. klasse og 7.-8. klasse

Varighed og pris:
1 time á 300 kr. per påbegyndt time

Booking:
Ring 86623975 eller send en mail til 
ksa@skovgaardmuseet.dk

Materiale:
Her kan du downloade undervisningsmaterialet i Pdf: 3.-5. klasse og 6.-8. klasse.

I undervisningsmaterialet indgår en del opgaver med billedanalyse. I nedenstående model bruger vi værker fra museets samling til at forklare de vigtigste begreber, som man kan bruge når man snakker med børn om kunst.

Billedanalyse-model