image description

På Skovgaard Museets øverste etage, helt oppe under taget, troner en mægtig mand; en knejsende buste af en fuldskægget herre med langt, hvidt hår. Børn, der besøger museet, er overbevist om, at det må være selveste julemanden! Men det er det nu ikke. Busten forestiller præsten, salmedigteren og politikeren (blandt meget andet) Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872). Bustens overnaturlige størrelse og massive volumen bliver et bogstaveligt billede på Grundtvigs markante person og betydning i Danmark i hans levetid såvel som efter hans død. Grundtvig var et meget belæst menneske, der havde en mening om det meste og spillede en vigtig rolle på såvel den teologiske som den politiske scene det meste af det nittende århundrede. Portrætbusten er omkranset af en dekorativ og farverig keramikfrise. De farverige kakler breder sig ud til siderne og under busten, hvor der er indsat en plade med følgende citat af Grundtvig:

Kun i Ordet, Jorderige fundet har en Himmelstige. Slægten har et Lævnedsløb!

Som altid er ordet – det talte og det skrevne – i centrum hos Grundtvig. Også som her, når det gælder kunsten. Inskriptionspladen er næsten lige så stor som Grundtvig selv.

Busten og den tilhørende frise var ikke tænkt til Skovgaard Museet, men til Grundtvigs Hus i København. I 1907 blev Niels Skovgaard, der ligesom sin øvrige familie var grundtvigianer, bedt af Kirkeligt Samfund om at stå for udsmykningen af det nyopførte Grundtvigs Hus, der lå i Studiestræde 38. Mens Skovgaard lavede den færdige model til busten, var det keramikeren Karl Schrøder (1870-1943) som stod for at udføre den i polykromt glaseret ler. Af tekniske årsager varede arbejdet frem til 1913, hvor mindesmærket blev afsløret den 6. maj. Da boligselskabet KAB i 1972 købte bygningen, måtte værket flyttes, og det blev skænket til Skovgaard Museet. I 1981, da museet flyttede ind i sit nuværende domicil i Domkirkestræde 2, blev busten installeret på den øverste etage. Der blev lavet et hul i taget, så en kran kunne løfte den tunge buste ind på plads.

Niels Skovgaard formede portrættet ud fra et fotografi af Grundtvig fra 1869. Glæden ved arbejdet har Niels Skovgaard beskrevet i et brev til sin bror, Joakim: ”Jeg er inde midt i Grundtvigs hoved, - et herligt hoved at behandle”. En version af busten uden frisen er placeret på Det Kongelige Bibliotek i København. Niels Skovgaard lavede efterfølgende en anden skulptur af Grundtvig, knælende i helfigur, som står i gården i Vartov, hvor Grundtvig var præst fra 1839-1872.

 

Værkinformation

Niels Skovgaard
Grundtvig-busten