image description

Et hovedværk
Dette maleri af et nordsjællandsk landskab fra starten af 1840'erne, hvor P.C. Skovgaard slog sit navn fast som en af sin generations største landskabsmalere. Fra beskedne kår i landsbyen Vejby i Nordsjælland udviklede han sig til at blive én af de mest anerkendte kunstnere i den danske guldalder samt professor på Det kongelige danske Kunstakademi. Hans billeder af den grønne bøgeskov og kysterne er indbegrebet af den danske natur. Hans politiske engagement og tilknytning til medlemmer af den grundlovgivende forsamling, sammen med hans nære forhold til digterpræsten N.F.S. Grundtvig gør, at Skovgaard ikke blot er en interessant kunstner, men også en repræsentant for den kulturelle, politiske og religiøse udvikling, Danmark gennemgik i midten af de 19. århundrede. Det er et af de sidste af Skovgaards hovedværker, der ikke er i museumseje og det har derfor været et stort ønske for os at føje det til samlingen.

 

 

Værkinformation

P.C. Skovgaard
Et sjællandsk Landskab, hvortil Motivet er taget ved Fredensborg, marts 1841 

Olie på lærred
Erhvervet 2016 med støtte fra Augustinusfonden, Aage og Johanne Louise Hansens Fond, Slots- og Kulturstyrelsen og Viborg Kommune.

Download billedet her