image description

Skovgaard Museets Frivillige

Skovgaard Museets vennekreds har i en årrække været en betydningsfuld og levende støtte i museets arbejde. I 2008 tog museet initiativ til at oprette en gruppe frivillige fra museets vennekreds, som kunne bidrage til dagligdagen på museet og dermed få et indblik i museumsarbejdet "bag kulisserne".

Museet har nu en gruppe på ca. 30 frivillige, som hjælper til på museet med forskellige opgaver i det omfang, som de selv har lyst, tid og energi til. For eksempel fungerer en del af de frivillige som kustodeafløsere, en del er i gang med at registrere museets bogsamling, og en del er involveret i at arbejde med museets arkiver.

De frivillige på museet har det også hyggeligt og socialt sammen.

 

Bliv frivillig

Ønsker du at blive en del af Skovgaard Museet så skriv til post@skovgaardmuseet.dk eller ring på tlf. +45 8662 3975.