image description

Om museet

Information om museet

Skovgaard Museet er kunstmuseet i Viborg. Museet har til huse i byens gamle rådhus fra 1728 ved siden af Viborgs Domkirke. På museet mødes flere generationer af kunstnerslægten Skovgaard. Den faste samlings omdrejningspunkt er far P.C. Skovgaard (1817-1875) og hans tre børn Joakim Skovgaard (1856-1933), der står bag udsmykningen af Viborg Domkirke, Niels Skovgaard (1858-1938) og Susette Cathrine Holten født Skovgaard (1863-1937), der alle blev kunstnere, samt deres slægt og venner.

Udsmykning af Viborg Domkirke

Skovgaard Museets historie begynder med udsmykningen af Viborg Domkirke. Efter nedrivningen af den gamle domkirke opførtes der i 1864 en kirkebygning i romansk stil. Udsmykningen blev efter nogle uheldige forsøg overdraget til Joakim Skovgaard (1856-1933), der var maler og multikunstner og senere professor ved Kunstakademiet i København. 

Joakim Skovgaard arbejdede med domkirkens freskoudsmykning i årene 1901-1906 i samarbejde med en gruppe skiftende medarbejdere. De vigtigste var Niels Larsen Stevns, Arne Lofthus og Viggo Madsen, der alle er repræsenteret på museet. Freskoudsmykningen er monumental, overvældende og overordentlig nyskabende for dansk kirkekunst.

Viborg by ville efter udsmykningen hædre domkirkens kunstner med et museum. Joakim Skovgaard derimod ønskede sig et museum for hele kunstnerslægten Skovgaard, som i hans tid, ud over ham selv, omfattede bedstemoderen Cathrine Elisabeth, faderen P.C. Skovgaard, som var landskabsmaleriets stormester samt broderen Niels og søsteren Susette.

Skovgaard Museets oprettelse
I 1937 dannede en lille samling - først stillet til låns af familien og siden doneret - grundstammen i et lille museum, der i dag har til huse i Viborgs gamle rådhus fra 1728, opført af bygmester Claus Stallknecht fra Altona. Ganske i kunstnerfamiliens ånd og efter Viborg bys ønske, voksede der en samling til, som omfatter fem generationer af familien Skovgaard og kunstnere i kredsen omkring dem: malerne Johan Thomas, Hjalte, Morten Christian Skovgaard og de kunstnerisk virksomme af deres børn. Samlingen belyser maleriets, billedhuggerkunstens og kunsthåndværkets historie i Danmark fra 1830 til 1960.


Guldalder generationen
På Skovgaard Museet er værker af malerne Johan Thomas Lundbye, Thorald Læssøe, Lorenz Frølich, Constantin Hansen og Janus la Cour. De tilhørte alle kredsen omkring P.C. Skovgaard og var markante kunstnere i den danske guldalder med nationalromantiske værker, rejsebilleder og portrætter.


Sønnernes generation
Vel stod sønnerne Joakim og Niels under indflydelse af deres fader og den grundtvigianske forestillingsverden, men de gik deres egne veje. Joakim Skovgaards monumentale kirkeudsmykninger i mosaik og fresko og Niels Skovgaards skildring af nordisk mytologi og sagnverden tilhører en anden tid med et nyt formsprog og andre kunstneriske idealer.

Søsteren Susette, vennerne Niels Larsen Stevns, Thorvald Bindesbøll, August Jerndorff og Viggo Pedersen er repræsenteret ikke blot med malerier, men også med eksempler på billedhuggerkunst, keramik, bogkunst og kunsthåndværk.


Denne generation var en del af den symbolistiske bevægelse, der omfattede en mangfoldighed af medier i kunst og kunsthåndværk, der forenes i en ny forståelse af omverden. Kunsten tager i højere grad udgangspunkt i kunstneren selv frem for i omgivelserne. Skønvirkeinspireret kunsthåndværk blev del af det kunstneriske udtryk og bragte skønheden ind i det daglige liv.