image description

Grundlag og mål

Grundlag
Museets ansvarsområde er kunstneriske udtryk frembragt af Joakim Skovgaard og hans slægt, hans venner, elever og forbilleder samt den relevante kunst og kunstneriske genre, som især er blevet dyrket af disse (den kirkelige kunst, kunsthåndværket, akvarellen, den grafiske kunst).

Geografisk er museets ansvarsområde Danmark og museets indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. Igennem udstillinger og anden form for formidling kan museet i øvrigt præsentere og orientere om almene emner i kunstens historie.

Mål
Skovgaard Museets mål er at formidle kunst på en nutidig og relevant måde, der åbner Skovgaard-familiens kunst op for et mangfoldigt publikum. Vi skal være med til at skabe debat om kunstens rolle i samfundet og vise kunsthistoriens relevans for nutidens verden.

Vi ønsker at gøre dette på en måde, der lægger op til gæsternes involvering og stillingtagen. Med udgangspunkt i Museumslovens principper om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, ønsker vi endvidere at eksperimentere med og nytænke måden at være museum på i det 21. århundrede. Det vil vi gøre ved at spille en central rolle som en vægtig kulturinstitution i Viborg Kommune, Region Midtjylland og i samarbejder med institutioner i resten af landet og udlandet; og ved at sikre læring og forandring på museet ved at prioritere et fokus på gæsterne såvel som på organisationens fortsatte udvikling.