image description

Privatpolitik

Privatlivspolitik

Senest opdateret februar 2021

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Skovgaard Museet ”vi” eller ”os”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du er i kontakt med os f.eks. fysisk eller besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personlysninger er:

Skovgaard Museet
Domkirkestræde 2-4
8800 Viborg
Cvr. Nr.  14 94 06 77

Indhold

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Samtykke
 4. Sikkerhed
 5. Dine rettigheder
 6. Links til andre hjemmesider
 7. Ændringer af privatlivspolitikken
 8. Kontakt

  1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler, lagrer og bearbejder oplysninger om dig som fx navn, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresser og nogle gange stillingsbetegnelse.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

 1. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

2.1. Indsamling ved abonnement på nyhedsbreve

2.2. Indsamling ved jobansøgning

2.3. Indsamling ved kameraovervågning

2.4. Indsamling i forbindelse med invitationer

2.5. Indsamling i forbindelse med indlån og udlån af værker

2.6. Indsamling i forbindelse med omvisning og undervisning

2.7. Indsamling ved køb af billet

2.8. Indsamling ved medlemskab af museumsforeningen

2.9. Indsamling ved at være frivillig på museet

2.10. Indsamling ved erhvervskunder

2.11. Indsamling i forbindelse med markedsføring

2.12. Indsamling i forbindelse med henvendelse til museet

2.13. Fotografering og optagelser

2.14. Indsamling af persondata på websteder via cookies

2.1. Indsamling til abonnement på nyhedsbreve

Hvis du vil abonnere på nyhedsbreve fra Skovgaard Museet, beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og e-mailadresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål. Nogle gange anvender vi tredjeparter som databehandlere, og disse vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler for Skovgaard Museet.

2.2. Indsamling ved jobansøgning

Hvis du søger en stilling ved Skovgaard Museet og fremsender ansøgning, cv, eksamenspapirer, mv, vil vi behandle oplysningerne, herunder personoplysninger, med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi vil slette din ansøgning i vores mailsystem og vil opbevare dine oplysninger seks måneder efter stillingens besættelse.

2.3. Indsamling i forbindelse med kamera-overvågning

Når du opholder dig i Skovgaard Museets udstillinger indsamler vi information om dig i form af kamera-overvågning. Overvågningen foretages i henhold til lov om tv-overvågning.

2.4. Indsamling til invitationer

Vi inviterer dig som gæst i forbindelse med nye åbninger af udstillinger og diverse arrangementer.  Til det har vi registreret dit navn, titel, e-mailadresse, telefonnr., privatadresse, evt. oplysning om samlevers navn. Nogle gæster bliver også inviteret som samarbejdspartner med Skovgaard Museet. Vi bruger et system til udsendelse, hvorfor tredjepart og denne alene får overladt dine personoplysninger som databehandler for Skovgaard Museet.

2.5. Indsamling ved indlån og udlån af værker

Hvis du udlåner værker til museet i forbindelse med udstillinger eller låner værker af museet til brug for udstillinger, vil vi af kontraktmæssige årsager registrere dit navn, stilling/titel, telefonnr. og e-mailadresse. Vi deler ikke disse oplysninger med tredjepart.

2.6. Indsamling i forbindelse med omvisninger og undervisning

Når du bestiller en omvisning hos Skovgaard Museet eller tilmelder dig et arrangement, vil vi registrere dine kontaktdata, så vi kan overholde vores del af aftalen. Vi registrerer dit navn, e-mailadresse, telefonnr. og adresse.

2.7. Indsamling ved køb af billet

Når du vil købe en billet eller til et arrangement online, vil vi registrere persondata om dig for at kunne indgå en aftale med dig. Vi registrerer dit navn, din e-mailadresse og dit postnummer. Vi anvender systemer hos to leverandører hhv. til en webshop og til et PCI-certificeret betalingssystem), hvorfor der er tredjeparter, og disse alene får overladt dine personoplysninger som databehandlere for Skovgaard Museet.

2.8. Indsamling ved medlemskab af museumsforeningen

Når du indmelder dig i museumsforeningen, vil vi registrere persondata om dig for at kunne indgå en aftale med dig. Vi registrerer dit navn, din adresse, din e-mailadresse så vi kan invitere dig til arrangementer, tilsende dig nyhedsbreve og fakturere dit medlemskab. Vi anvender systemer hos to tredjeparter (nyhedsbrev og fakturering), og disse alene får overladt dine personoplysninger som databehandlere for Skovgaard Museet.

2.9. Indsamling ved at være frivillig på museet

Når du melder dig som frivillig på Skovgaard Museet, vil vi registrere persondata om dig for at kunne etablere samarbejdet. Vi registrerer dit navn med foto, din adresse, din e-mailadresse, så vi kan lave vagtplaner, kommunikere med dig og sikre samarbejdet. Vi deler ikke disse oplysninger med tredjepart.

2.10. Indsamling ved erhvervskunder

Vi indsamler oplysninger om erhvervskunder for at kunne betjene dem bedst muligt, enten direkte fra virksomheden eller ved kilder der er offentlige tilgængelige f.eks. telefonregister og hjemmesider. Vi deler dine oplysninger med tredjepart databehandler i forbindelse med bogføring. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutningen af kundeforhold i henhold til bogføringsloven.

 2.11. Indsamling i forbindelse med markedsføring

Vi indsamler oplysninger i forbindelse med at kunne forfølge Skovgaard Museets legitime tjenester i at markedsføre vores produkter og tjenester, vi indsamler navn, stillingsbetegnelse, adresse og telenumre via kilder der er offentlige tilgængelige telefonregister, hjemmesider og geodemografiske klassifikationer. Vi deler vores oplysninger med tredjepart der er databehandler for Skovgaard Museet.

2.12. Indsamling i forbindelse med henvendelse til museet.

Når du henvender dig til Skovgaard Museet enten direkte via e-mail, via vores kontaktformular på sociale medier, eller fysisk brev, arkiverer vi din henvendelse og det svar, som du får. Det er for at kunne dokumentere, at vi har taget os af din henvendelse.

2.13. Fotografering og optagelser

Vi fotograferer og filmer af og til i vores udstillingslokaler eller i museets fysiske omgivelser. Her kan du blive filmet, men det vil være på passende afstand, så du vil være svær at genkende. Vi kan finde på at sætte situationsbilleder på vores hjemmeside til markedsføringsformål.

2.14. Indsamling af persondata på websteder via cookies

Vi bruger cookies på vores websteder.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du giver dit samtykke første gang, at du besøger vores hjemmeside.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er at kunne analysere, hvordan vores websteder anvendes og for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse med webstedet.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for, at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

 1. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside og de forskellige services og funktioner, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig på vores nyhedsbreve, invitationer eller ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

 1. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 1. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling, berigtigelse af dine personoplysninger og videre behandling af dine personoplysninger.

 Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: +45 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 1. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 1. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på skovgaardmuseet.dk

 1. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Skovgaard Museet
Domkirkestræde 2-4
8800 Viborg
Email: post@skovgaardmuseet.dk