image description


Skovgaard Museet søger en visionær leder med tiltrædelse snarest efter 1. april 2024 

Idet Skovgaard Museets nuværende museumsleder tiltræder en ny spændende stilling, stadig indenfor museumsverdenen, søger vi en ny visionær museumsleder, der kan tage over og videreføre den positive udvikling. 

Skovgaard Museet er et statsanerkendt, selvejende kunstmuseum. Museets ansvarsområde er kunstneriske udtryk frembragt af Joakim Skovgaard og hans slægt, venner og elever samt den kunst, herunder også samtidskunst, der på den ene eller anden måde kan forbindes til disse. Årligt præsenterer museet cirka tre særudstillinger, og i de seneste år har museet været en platform for formidlingsprojekter, workshops og events. Museets samling tæller cirka 20.000 inventarnumre, der repræsenterer 200 års dansk kunsthistorie. Museet råder desuden over et brevarkiv.

Museet har de seneste år gennemgået en rivende udvikling og vækst, der ser hen mod dets fremtidige rolle i det monumentale projekt ”Domkirkekvarteret”, der har til formål at gentænke, omforme og aktivere området omkring Viborg Domkirke. Det er vigtigt, at vores nye leder kan se Skovgaard Museet, som en vigtig del i det fremtidige samarbejde med de øvrige aktører i Domkirkekvarteret samt Viborg kommune.

Skovgaard Museet har 10 ansatte og 35 frivillige, der dagligt arbejder i museumsbiblioteket, arkivet og betjener gæster i billetsalget.

De primære arbejdsopgaver:

 • At forestå den daglige ledelse af museet
 • At sikre, at museet efterlever de i Museumsloven foreskrevne forpligtelser
 • At sikre høj faglighed, nytænkning og originalitet
 • At sikre et godt og fortroligt samarbejde med Viborg Kommune, byens erhvervsliv, museer og institutioner
 • At vedligeholde og udvikle et værdiskabende samarbejde med fonde, sponsorer og bidragsydere
 • Vedligeholdelse og udvikling af museets netværk
 • Projektudvikling og eksekvering
 • Positionering af Skovgaard Museet i Domkirkekvarteret
 • At lede Skovgaard Museet sikkert ind på det rette spor i forhold til den ny museumsreform

Kvalifikationer:

 • En kandidatgrad, ph.d. eller postdoc i kunsthistorie eller en anden relevant uddannelse
 • Erfaring med ledelse
 • Stærk faglighed
 • Social tæft og stærke samarbejdsevner
 • Adskillige års erfaring med museumsarbejde
 • Kendskab til museumsloven
 • Erfaring med fondsarbejde
 • Besidder ordenssans og er systematisk og nøjagtig i din opgaveløsning
 • Behersker som minimum dansk og engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder en spændende stilling i en formativ organisation, hvor du får stor mulighed for at være med til at præge den retning, museet under den nuværende ledelse bevæger sig i.

Skovgaard Museet er kendetegnet ved en uformel tone, hvor der er højt til loftet, en høj grad af fleksibilitet og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.
Stillingen ønskes besat fra 1. april eller snarest derefter.

Ansøgning:
Ansøgningen sendes til museets bestyrelsesformand Gregers Johansen på gj@gjc.dk. Ansøgningen skal være museet i hænde senest 23. februar 2024.

 

Information

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:

 • bestyrelsesformand Gregers Johansen på gj@gjc.dk / tlf. 20203112
 • nuværende leder Christian Kortegaard Madsen på ckm@skovgaardmuseet.dk / tlf. 20283846

 

Ansættelsesudvalget vil bestå af:

 • Bestyrelsesformand Gregers Johansen
 • Bestyrelsesmedlem, Lene Gade
 • Bestyrelsesmedlem, Pia Viller Arendt
 • Kulturchef i Viborg Kommune, Steen Lindgaard