image description

Skovgaard Museets historie

Skovgaard Museet er kunstmuseet i Viborg. Museet er en arkitektonisk perle midt i Viborgs ældste bydel og har til huse i byens gamle rådhus fra 1728. Her ved siden af Viborgs Domkirke mødes flere generationer af kunstnerslægten Skovgaard. Oplev et århundrede af dansk kunst med værker fra den danske guldalder og tiden efter fra 18-1900-tallet. Gennem skiftende særudstillinger fortæller museet nye historier og præsenterer ældre og helt ny kunst, der giver nye perspektiver på Skovgaard-familiens livsværk.

Den første udstilling
I 1935 afholdtes en udstilling i det daværende rådhus' festsal. Udstillingen var med kunstneren og professoren Joakim Skovgaards efterladte skitsebøger, studier og udkast til malerier og andre arbejder. Byen ønskede at hædre Joakim Skovgaard, der i årene 1901-1906 havde fuldført udsmykningen af den genopbyggede Viborg Domkirke. Udstillingen på rådhuset kom til at danne grundlag for det nye Skovgaard Museum i Viborg, som rummer værker af hele kunstnerslægten Skovgaard samt malere fra kredsen omkring dem.

Skovgaard familien havde lovet sin store samling som gave til byen på betingelse af, at den blev ophængt i "passende rammer". Værker blev indsamlet til museet, der kunne åbne i 1937. Museet rådede i begyndelsen over den lille, gamle telegrafbygning, der lå ved siden af det oprindelige rådhus på Domkirkestræde. Man måtte køre på lavt blus, for tilskuddene var ikke store.

Et museum udvikles

Det begyndende økonomiske opsving omkring 1960 gav byen større økonomisk handlefrihed, og den nye museumslov fra 1958 åbnede ligeledes op for forandringer for museet. I 1962 blev Harald Ditzel ansat som leder af museet, afløst i 1982 af Thomas Bullinger, der fungerede som museets leder indtil 2005. Året før i 2004 blev museet fagligt opnomeret, da endnu en kunsthistoriker blev ansat i forbindelse med musuemslovens revision i 2003.

Samtidig med Ditzels tiltræden flyttede museet til Samuel Gerbers Gård, Sct. Mogens Gade 3. Museets pladsproblemer blev dog først rigtig afhjulpet i 1981. Da flyttede Viborg Stiftsmuseum fra rådhuset på Domkirkestræde til dets nuværende placering på Hjultorvet, og Skovgaard Museet rykkede ind i den smukke, gamle rådhusbygning bygget i 1728.

Museumsbygningen, Viborgs gamle rådhus
Ligesom andre større danske byer fik Viborg et rådhus i senmiddelalderen. Huset nævnes første gang i 1467, men den præcise beliggenhed kendes først fra 1584. Huset brændte under den store brand i 1726, genopførelsen blev påbegyndt i 1727 efter bygmester Claus Stallknechts tegninger, og i 1728 blev der holdt rejsegilde. Det gamle rådhus havde mange funktioner. I stueetagen var den store borgersal, der blev anvendt til forskellige offentlige arrangementer, og den blev også udlejet til baller og fester. Andre værelser blev anvendt til byens magistrat, retslokaler, herredsting og meget mere. Landstinget (landsretten) holdt til her i årene 1739-43.

To pengeinstitutter lånte lokaler i rådhuset ved deres start, Viborg Bys og Omegns Sparekasse i 1828 og Kreditforeningen i 1851. I kælderen var indrettet arrester, og under Treårskrigen 1848-50 blev rådhuset brugt som militært lazaret. Som tiden gik blev pladsforholdene for trange, og det blev besluttet at bygge et nyt rådhus og arrest på den modsatte side af Domkirken. Det blev taget i brug i 1874, og det gamle rådhus blev rømmet og lejet ud til militæret. I 1880 blev der også indrettet politistation i kælderetagen, som havde til huse her indtil 1912.

I 1890 overtog Stiftsmuseet stueetagen og havde sine samlinger her indtil 1980, hvor det flyttede til Hedeselskabets tidligere hovedbygning på Hjultorvet. På 255-årsdagen for byens brand i 1726 åbnede Skovgaard Museet for sine samlinger i det gamle rådhus. Læs mere om bygningens historie her.

Museet i dag
Skovgaard Museet er i dag et statsanerkendt, selvejende kunstmuseum. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kunsthistorien. Museets ansvarsområde er kunstneriske udtryk frembragt af Joakim Skovgaard og hans slægt, hans venner, elever og forbilleder samt den relevante kunst og kunstneriske genre, som især er blevet dyrket af disse (den kirkelige kunst, kunsthåndværk, landskabsmaleri).