image description
Maler

Ebbe Nielsen Skovgaard

Ebbe Nielsen Skovgaard (1895-1982) udførte som ung enkelte skulpturer, bl.a. en portrætbuste af faderen, samt træsnit efter faderens forlæg. Sammen med billedhuggeren Per Linnemann-Schmidt (1912-99) oprettede han en keramikfabrik i Sengeløse, men trak sig hurtigt ud af foretagendet.

Afrika
Senere foretog Ebbe Nielsen Skovgaard flere rejser med lange ophold i Afrika, hvor han besøgte sønnen Niels Ebbe Skovgaard, der havde en farm. Her modellerede han en række portrætter af forskellige afrikanske stammefolk.

Som pensionist i Sengeløse iværksatte Ebbe Nielsen Skovgaard en produktion af marmoreret bogpapir.