image description

Skovgaard-værker andre steder

Har du fået lyst til at se mere kunst fra Skovgaard-familien fra 1800-tallet og godt ind i 1900-tallet,
så vil vi anbefale dig at besøge følgende steder:

MUSEER
Den Hirschsprungske Samling

Museet råder over en stor samling af kunst fra 1800-tallet.

Fuglsang Kunstmuseum
Museets samling rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca. 1780 - 1960.

Ny Carlsberg Glyptotek
Museets samling rummer bl.a. værker fra det 19. århundrede.

Ordrupgaard
Museet rummer en stor samling kunst fra det 19. århundrede.

Ribe Kunstmuseum
Museets samling består af hovedværker af danske guldaldermalere, Skagensmalere og klassiske modernister.

Skagens Museum
Skagensmalernes museum. Den faste samling rummer hovedværker fra slutningen af 1800-tallet,
hvor Skagensmalerne havde deres storhedstid.

Statens Museum for Kunst
Danmarks nationalgalleri. Museets samling rummer værker fra periode over 700 år.
I museets faste udstilling af dansk kunst findes flere værker af P.C. Skovgaard,
Joakim Skovgaard og Niels Skovgaard samt af deres samtidige.

SEVÆRDIGHEDER
Københavns Rådhus, gård og plads
Joakim Skovgaard har dekoreret Bryllupssalen med motiver fra danske folkeviser.
Dragespringvandet foran rådhuset og Bjørnespringvandet er skabt i et samarbejde
mellem Joakim Skovgaard og Thorvald Bindesbøll.

Tårnværelset, Christiansborg Slot
Joakim Skovgaards gobeliner med folkevisemotiver.

Assistens kirkegård
Flere af Skovgaard-familiens medlemmer er begravet her.

KIRKER
Jylland
Bramdrup Kirke
Freskoen Den barmhjertige samaritaner er udført af Niels Skovgaard. 

Bejsnap Kirke, Ølgod
Altertavle er malet af Johan Th. Skovgaard, kopi fra Joakim Skovgaard 1914. Motivet er Jeg, den gode Hyrde. 

Blære Kirke, Ans
Altertavle malet af Joakim Skovgaard 1929. Motivet Kristus på korset med tympanon, hvor Gud Fader er portrætteret.
Tilskrives også Johan Th. Skovgaard
.
 

Brøns Kirke
Joakim Skovgaard har lavet vinduesmosaikken.

Bøvlingbjerg Valgmenighedskirke
Niels Skovgaard har lavet altertavlen med motiv af Den gode hyrde

Dalby Kirke
Glasmaleri af Johan Th. Skovgaard, 1958. Motiv Kristi Himmelfart. Kristus er omgivet af sin moder og 11 apostle. 

Durup Kirke
Alterbillede af Johan Th. Skovgaard, 1931. Hænger nu på skibets nordvæg. Motiv Jesus med disciple 

Dybbøl Kirke
Malerier (vignetter) på kirkebænkenes gavle af Johan Th. Skovgaard, 1959, opfrisket 1995. 

Egens Kirke
Altertavle og sidefløje af Johan Th. Skovgaard, 1928. Motiv Jesus træder ud af graven, til højre Johanes Døberen, til venstre en evangelist.

Emmerske Bedehus, Tønder
Altertavle af Joakim Skovgaard, 1919, motiv Kristi Genkomst. 

Enslev Kirke, Grenaa
Bronzekrucifiks af Hjalte Skovgaard, 1973

Haslund Kirke, Randers
Altertavle lavet af Joakim Skovgaard.

Herning Kirke
Altertavle lavet af Joakim Skovgaard.

Hobro Kirke
Joakim Skovgaard har tegnet alter og apsis-udsmykning, der er udført af hans søn Johan Thomas Skovgaard.

Holstebro Valgmenighedskirke
Altertavle af Joakim Skovgaard.

Hvirring Kirke, Horsens
Joakim Skovgaard har lavet en fresko bag altret og sammensat farverne i kirken.

Mandø Kirke
Joakim Skovgaards altertavle findes i dag på Den Hirschsprungske Samling.
Johan Rohde har lavet kopien i kirken.

Rørdal Kirke, Aalborg
Alterbillede udført af Niels Skovgaard. Motiv: Se det Guds lam.

Skagen Kirke
Altertavle af Joakim Skovgaard.

Sdr. Bjert Kirke
Alterbillede udført af Niels Skovgaard.

Skt. Nicolai Kirke
Alterbillede med motivet Opstandelsen udført af Niels Skovgaard. 

Vester Kirke, Give
Altertavle lavet af Joakim Skovgaard.

Viborg Domkirke
Udsmykningen er skabt af Joakim Skovgaard. Det er nordens største kirkeudsmykning.

Vedsted Kirke, Hjørring
Joakim Skovgaard har lavet et relief over kirkens syddør.

Fyn
Ansgar Kirke, Odense
Fresko på korvæg udført af Niels Skovgaard i samarbejde med sønnen Hjalte.
Motiv: Kristus på Dommedag

Sct. Nikolai Kirke, Svendborg
Joakim Skovgaards alter er skabt i samarbejde med Hermann Baagøe Storck.

Thomas Kingos Kirke, Odense
Joakim Skovgaard har lavet 3 altervinduer.

Vor Frelsers Kirke, Odense
Altertavle lavet af Joakim Skovgaard.

Vester Hæsinge Kirke
Altertavle lavet af Joakim Skovgaard.

Sjælland
Bjernede Kirke v. Roskilde
Joakim Skovgaards alterprydelse er skabt i samarbejde med Hermann Baagøe Storck.

Boeslunde Kirke
Alterbillede udført af Niels Skovgaard.

Damsholte Kirke, Møn
Værk med motivet Opstandelsen udført af Niels Skovgaard. 

Frederiksborg Frimenighed/Ullerød Kirke
Niels Skovgaard har udført freskoen Hjortene ved kilden.

Frederiksværk Kirke
Mosaik over indgangsdøren og altertavlen er udført af Niels Skovgaard. 

Helsingør Domkirke/Sct. Olai Kirke
Joakim Skovgaard har udsmykket væggene i dåbsindelukket.

Høve Valgmenighedskirke
Fresko på triumfvæggen og korets østmur udført af Niels Skovgaard. 

Jørlunde Valgmenighedskirke, Frederikssund (Kirken er i dag nedrevet)
Alterbillede af Niels Skovgaard, som i dag er i Ullerød Kirke. 

Peterskirken/Stensby Kirke, Vordingborg
Altertavle, døbefont og dåbssæt lavet af Joakim Skovgaard.

Sct. Bendts Kirke, Ringsted
Joakim Skovgaard har lavet en fresko ved Dronning Dagmars grav.

Tveje Merløse Kirke
Joakim Skovgaards alter er skabt i samarbejde med Hermann Baagøe Storck.

Ubberup Valgmenighedskirke, Kalundborg
Altertavle lavet af Joakim Skovgaard.
Rammen designet af Thorvald Bindesbøll og skåret af Niels Larsen Stevns.

Vallekilde Valgmenighedskirke, Holbæk
Joakim Skovgaard har lavet 3 altervinduer.

København
Apostelkirken

Freskoen over altret er lavet af Joakim Skovgaard.

De Døves Kirke
Joakim Skovgaard tegnede freskoen bag altret,
der er udført af hans søn Johan Thomas Skovgaard og Viggo Madsen.

Esajas Kirke
Vinduer lavet af Joakim Skovgaard.

Helligåndskirken
Joakim Skovgaard har lavet to oliemalerier over indgangsdøren.

Immanuelskirken
Joakim Skovgaard har lavet tympanonfelter i mosaik (over indgangsdørene),
og Niels Skovgaard har lavet altertavlen.

Marmorkirken
Joakim Skovgaard har lavet døbefonten. 

Tårnby Kirke
Joakim Skovgaard har tegnet freskoen i den østlige hvælving.
Den er udført af hans søn Johan Thomas Skovgaard.

Sverige
Lund Domkirke
Apsis-mosaik lavet af Joakim Skovgaard.

Færøerne
Christianskirken, Klaksvig
Joakim Skovgaard har lavet alterudsmykningen.
Du kan læse mere om den på Statens Museum for Kunsts hjemmeside.