image description
Maja Lisa Engelhardt

PORTEN
19. maj - 14. sep 2011

Maja Lisa Engelhardt
Maja Lisa Engelhardt er en kunstner, der er optaget af landskabet og det religiøse i naturen. Hendes næsten abstrakte motiver refererer til farver og former, til solens lys og skyernes mørke, men farverne og lyset kan også rumme en kristen symbolik. Engelhardts malerier synes at stille spørgsmålet, om man kan finde det religiøse eller det åndelige i naturen - eller i naturen få en åbenbaring, som minder om en religiøs følelse - eller en fornemmelse af det sublime? Er det sublime jordisk eller overjordisk?

Den kristne billedverden - relationen til Skovgaard-familien
Den kristne billedverden spillede også en stor rolle for Skovgaard-familiens kunstnere. Mest kendt i dag, og årsagen til Skovgaard Museets oprettelse, er Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke (1901-1913), et hovedværk i dansk kunst. Engelhardts kunst kan siges at lægge sig i forlængelse af flere generationer af Skovgaard-familiens kunstnere, og med hendes kommende port til Viborg Domkirke placerer hun sig midt i samspillet mellem Viborg Domkirke og Skovgaard Museet. Udstillingen havde også taget sit navn fra denne port.

Porten
En port kan åbnes op eller lukkes i. Den kan give adgang til noget eller være det, der holder dig ude. En port er en tærskel, hvor du står på den ene eller den anden side. På Skovgaard Museets udstilling med Maja Lisa Engelhardt optrådte kunsten som en port i både bogstavelig og overført betydning.

Engelhardts kunst står på tærsklen mellem ude og inde - mellem naturens rum og kirkens rum. På udstillingen viste Maja Lisa Engelhardt sine nyeste malerier baseret på skabelsesberetningens fortælling om, hvordan gud skabte naturen. Hun viser også arbejdsskitser - bronzeudkast og gipsafstøbninger - til Viborg Domkirkes kommende port.