image description

Historien om et museum
12. jul - 28. okt 2012

Skovgaard Museets 75 års jubilæum
Den 25. juli 1937 slog Skovgaard Museet dørene op for første gang. Et museum opfattes traditionelt som en institution, hvor alt er statisk, stillestående og støvet. Med udstillingen Historien om et museum ville museet gerne demonstrere den store udvikling, det har gennemgået i løbet af de 75 år. Fra museets allerførste erhvervelse til den allerseneste. Fra en tidligere museumsleders minder om sin tid på museet til en video på YouTube af en gæsts besøg på museet.

De ufortalte historier
Udstillingen præsenterede værker fra museets samling i forhold til de historier, man normalt ikke fortæller publikum. For eksempel, at museets første leder var en passioneret samler af Thorvald Bindesbølls kunsthåndværk på et tidspunkt, hvor Bindesbøll ikke var på mode, og at museet nu, hvor Bindesbøll anses for at være landets første og største designer, har en utrolig fin samling af hans kunsthåndværk fra keramik over møbler til lysekroner. Eller hvad var det egentlig for nogle værker, som Skovgaard familien skænkede museet, da det blev oprettet?

Museet er mennesker
Et museum er skabt af de mennesker, der har givet deres tid og energi og ideer til det. Men hvordan har de mennesker sat deres spor på museet? Hvad har museumslederen købt til museets samling - og hvorfor? Hvad er museets inventarnummer 00.001? Hvor lå museet inden det flyttede til det nuværende hus i 1982?

Bog om museet
Udstillingen blev ledsaget af en jubilæumsudgivelse, der præsenterede de bedste værker fra museets samling. Bogen rummer også artikler om museets historie samt interviews med en række af de personer, som har spillet en rolle gennem museets historie. Det er for eksempel en tidligere museumsleder, en tidligere militærnægter, en tidligere bestyrelsesformand, nuværende personale, samt medlemmer af Skovgaard-familien.

Værkerne i deres historiske sammenhæng

Værkerne på udstillingen blev præsenteret ud fra den historiske frem for den kunsthistoriske sammenhæng. Et rum rummede værker erhvervet af museets første leder, et andet rum de helt anderledes værker, som museets anden leder erhvervede, og et tredje rum værker skænket af Skovgaard familien. For værkerne indgår i en historisk sammenhæng, men fordi museet er et kunstmuseum, er det som regel den æstetiske sammenhæng, der præsenteres for museumsgæsterne. Samlingen er således med til at fortælle museets historie og er ikke blot løsrevne malerier i hver deres ramme. Museets fortid er ikke synlig på det nuværende museum, men på denne udstilling blev den fortalt på en måde, så der blev skabt bevidsthed om, hvad Skovgaard Museet har været, og dermed også om, hvad det er i dag.