image description
Morten Søndergaard

LOVE
13. jan - 15. apr 2012

Kærlighed til sproget
Hvad er sproget egentlig lavet af? Digteren Morten Søndergaard gav i samarbejde med grafisk designer Christian Ramsø et svar på dette spørgsmål i en totalinstallation, der udfoldrede sprogets love og regler med udgangspunkt i sprogets ti ordklasser.

LOVE - kærlighed og regler
LOVE betyder kærlighed på engelsk og forstås over hele verden, men på dansk betyder ordet regler og, ja - love.
Sproget er fuld af love, der for eksempel inddeler ordene i ordklasser efter deres funktion i en sætning. Ordklasserne fungerer som usynlige kasser i sproget. Vi lærer om, hvordan de virker for at få indsigt i, hvordan vi kommunikerer meningsfuldt med hinanden. Igennem ti underfundige og spidsfindige installationer - en for hver ordklasse - iscenesætte udstillingen, undersøgte og vendte vrangen ud på ordenes særlige egenskaber og førte publikum gennem ordenes poetiske potentiale.

For at opleve eksempelvis udsagnsordene på tæt hold måtte man igennem en hviskende dør. Og ville man lære biordenes love at kende, var man nødt til at kæmpe sig igennem en sværm af biord, der fløj imod en. Navneordene materialiserede sig til objekter i et såkaldt Wunderkammer, mens kendeordene
kunne opleves som en ordrig lysinstallation.

I LOVE er kroppens oplevelse af sproget i fokus - udstillingen fik publikum til at sanse ordene på en sanselig måde i stedet for en grammatisk eller logisk størrelse. Det gav nye perspektiver på og oplevelser med et redskab, vi alle bruger hver eneste dag, nemlig sproget.

Ordapotek
I forbindelse med udstillingen kunne man købe Søndergaards såkaldte Ordapotek. Ordapoteket består af 10 sproglige medicinæsker, en for hver af de ti ordklasser. Så hvis du mangler lidt Verber eller Substantiver i dit liv, eller er lidt nede på Adverbierne, så er der hjælp at hente. Inde i de 10 forskellige medicinæsker ligger der indlægssedler, en til hver ordklasse. På Ordapotekets indlægssedler kan man læse om overdosering og anvendelse af hver af ordklasserne.

Udstillingen åbnede den 13. januar med tale af dr. phil og lektor ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet, Dan Ringgaard og performance ved Morten Søndergaard.