image description
Den symbolske krop

Bodytime
14. sep 2013 - 05. jan 2014

Bodytime - tre udstillinger om kroppen
Udstillingen Den symbolske krop var en del af Bodytime - et udstillingssamarbejde mellem Skovgaard Museet, Viborg Museum og Viborg Kunsthal. Udstillingerne viste, hvordan vores opfattelse af kroppen ikke kun er vores egne, men også påvirkes af den kultur og tid som vi er en del af.

Viborg Museum og Viborg Kunsthal betragtede kroppen henholdsvis kulturhistorisk og perceptionsæstetisk i deres to udstillinger, hhv. Den kultiverede krop og Den eksperimenterende krop. Førstnævnte viste genstande fra kulturhistorien og sidstnævnte installationer og fotografi fra samtidskunsten.

Den symbolske krop
Skovgaard Museets udstilling betragtede kroppe ud fra kunsthistorien og viste, hvordan kuntnere gennem tiden har arbejdet med kroppen i deres kunst.
Kunstnere har til alle tider udforsket kroppen i deres værker, fra forhistoriske frugtbarhedsfigurer til den moderne tids eksperimenter med body art. Deres værker er ikke kun udtryk for kunstnerens personlige stil, men er også en afbildning af forskellige kropsopfattelser gennem historien. Kroppen fungerer så at sige som et symbol for de skiftende kulturelle sammenhænge, der præger et givent tidspunkt i historien. Derfor hed Skovgaard Museets del af udstillingen Den symbolske krop.
 I udstillingen blev værker sat sammen på tværs af perioder og stilarter for at synliggøre modsætninger og ligheder mellem de forskellige tiders kropsopfattelse.

Møde mellem udstillingsgenstande
Udstillingen på Skovgaard Museet gik i dialog med de to andre udstillinger ved at forbinde udvalgte kulturhistoriske genstande og samtidskunstværker med ældre kunstværker. Genstandene og værkerne var placeret i tre prismer med temaerne Den skønne krop, Den foranderlige krop og Den kønslige krop. Eksempelvis kunne det føre til et møde mellem et korset fra det nittende århundrede, et maleri af en kvinde iklædt korset og kjole fra samme periode og et fotografi fra det 21. århundrede af en kunstner, der afbilder sin egen overvægt. Prismerne skabte dialog på tværs af tid og udstilling.

Mobil udstillingsguide og sensorisk væg
Bodytime blev suppleret med en mobil udstillingsguide i form af en app med informationer om 90 udvalgte genstande og kunstværker fra de tre udstillinger. Genstandende og kunstværkerne var fordelt ud på de tre temaer Den skønne krop, Den foranderlige krop og Den kønslige krop. App'en er gratis og tilgængelig til iPhone og Android. Scan QR-koden her og download App'en.

QR kode

På udstillingernes sensoriske vægge kunne man opleve en transformation af ens egen krop. Du kunne blive høj og lav, tyk og tynd eller gå i opløsning.  Transformationen blev optaget i en kort filmsekvens, der via App'ens Bodyplay-funktion kunne downloades iPhone eller Smartphone.