image description

Vores værste værker?
04. jun - 07. sep 2014

Smagsdommeri - hvad er god og hvad er dårlig kunst?
Vores værste værker? var en utraditionel udstilling skabt i samarbejde med en gruppe unge fra Viborg. På udstillingen kunne man opleve mere eller mindre kendte værker fra museets samling.

Skovgaard Museets samling rummer knap 20.000 kunstværker og genstande. Det er mange for så lille et museum, og det er da heller ikke alle inventarnumre, der dækker over et storslået og prangende kunstværk - i hvert fald ikke set med alles øjne. Men hvad gør egentlig kunst til kunst? Hvad er god og dårlig kunst?  Det var blot nogle af de spørgsmål, der blev taget op i udstillingen Vores værste værker?

Unge som medskabere
Udvælgelsen af værker fra Skovgaard Museets samling til udstillingen skete i tæt samarbejde med en flok unge viborgensere i alderen 17 til 20 år. Udstillingen ville nemlig andet end blot at stille spørgsmålstegn ved kunstbegrebet. Den ville også åbne museumsinstitutionen op og vise, hvordan arbejdet med at realisere en udstilling foregår.

Katrine, 18 år, sagde: "Vi vil gerne være med til at skabe en debat om, hvad der er god og hvad der er dårlig kunst. Samtidig vil vi gerne forstå, hvordan man laver en udstilling og hvad man egentlig laver på et museum".

Samarbejde fremmer forståelse

Udstillingen byggede på en idé om, at det netop er i samarbejdet mellem museet og de unge, at vi kan udvikle nye former for udstillinger og aktiviteter, der kan åbne de unges øjne op for museernes potentiale. Vi mener, at det er i dialog med vores brugere, at vi kan udvikle fremtidens Skovgaard Museum.

Museumsleder Anne-Mette Villumsen udtalte: "For at finde ud af, hvordan vi gør museet mere relevant for en yngre målgruppe, mener vi, at vi må gå i dialog med målgruppen. Vi vil inddrage dem i de mange opgaver, der knytter sig til det at lave en udstilling: kurateringen, markedsføringen, formidlingen og arrangementsprogrammet. Vi ønsker at styrke de unges tro på, at det at gå på museum også er noget for dem, og at vi faktisk gerne vil dem."

Skab din egen udstilling
Som en del af udstillingens formidling fik gæsterne få lov til at lave deres egen miniudgave af udstillingen. I en dukkehusmodel af Skovgaard Museet kunne gæsterne flytte rundt på små gengivelser af de værker, der er med på udstillingen. Undervejs vil den store udstilling tage form efter de ophængninger, som findes i modellen. På den måde forandrede udstillingen sig løbende, og museets gæster kunne være med til at påvirke hvilke værker, der skulle være med og hvilke, der skulle ud. Gæsterne kunne også kunne stemme på det værk, de synes er det værste. Vinderen blev en reproduktion af P.C. Skovgaards Udsigt over havet fra Moens Klint, hvorpå de unge medkuratorer havde tegnet.

Med udstillingen fortsatte Skovgaard Museet sin praksis med at arbejde med utraditionelle og brugerinddragende praksisser og rykke ved de traditionelle grænser for, hvad et museum kan og er.