image description

Hedens ansigter
16. sep 2016 - 22. jan 2017

”Det var nu mærkeligt nok, men jeg befandt mig saa vel der i al deres Fattigdom og Urenlighed.” - Evald Tang Kristensen

I vinteren 1873 gik den danske lærer og folkemindesamler Evald Tang Kristensen (1843-1929) rundt til landsbyer i Midtjylland. Han havde fået nys om, at her var der gode fortællere. Men som han skulle erfare, levede her også mennesker i dyb fattigdom og stærkt præget af det hårde liv på landet.

Folkeeventyr på den jyske hede
Det som optog Evald Tang Kristensen var imidlertid en tradition for at fortælle historier om riddere og jomfruer, om overtro og magi, og ofte både med moral og humor. En tradition, der var ved at dø ud, da kirken, især den indre missionske bevægelse, som blev udbredt på egnen på denne tid, opfattede fortællingerne som hedenske. Der skulle ikke fortælles folkeeventyr - der skulle synges salmer eller læses i biblen.

Fotografi og maleri
Tang Kristensen fik ikke alene indsamlet de gamle viser og eventyr, så folkemindesamlerne Svend Grundtvig og Axel Olrik kunne udgive dem. Han fik også fortællerne fotograferet. Fotografierne giver et unikt portræt af det liv, som bønderne levede på den jydske hede i 1800-tallet.

På udstillingen Hedens ansigter præsenterede et udvalg af disse portrætter af de mennesker, som Tang Kristensen mødte på sin færden. Udstillingen vil også præsenterede også hedemalerier malet af kunstneren Hans Smidth (1839-1917).