image description

100 års dansk keramik
01. feb - 13. sep 2020

UDSTILLINGSPERIODE FORLÆNGET

Kærlighed til keramikken

Keramik er en evig kilde til fascination og her i det 21. århundrede synes kærligheden til at være stærkere end nogensinde. I keramik mødes teknologi og kemi med håndværk til at løse en stor del af hverdagens udfordringer, f.eks. noget så simpelt som at opbevare varm kaffe i sin hånd eller afskårne blomster i sin stue. Men keramik kalder også på den menneskelige kreativitet, skaberkraft og æstetiske sans og tilfører hverdagen så meget mere. På den ene side møder vi den basale leg med leret mellem fingrene – på den anden side højdepunktet af teknisk og kunstnerisk forfinelse og kunnen.

Udstillingens kurator, Carsten Bagge Laustsen, er egentlig terrorforsker, men han er også en passioneret samler af dansk keramik. Det er hans private samling, der danner grundstammen i Skovgaard Museets præsentation af dansk keramik gennem hundrede år, suppleret med lån fra en række andre private samlere og keramikerne selv.

”Det interessante ved at kunne præsentere 100 års keramik er, at man på denne baggrund både kan opleve enkeltværker og enkelte keramikeres værker og samtidig sætte dem ind i en tradition. Det er naturligvis nogle linjer, jeg har tegnet. Tingene er købt som æstetiske objekter og fordi de passer ind i samlingen. Deres værdi er ikke en brugsværdi, men en ”samlingsværdi”. Det er lidt som at være troende – hvis man ikke er det, forstår man det ikke. ” fortæller Carsten Bagge Laustsen.

En kunstnerisk revolution i Danmark

I 1880’erne skete der noget helt revolutionerende på fabrikanten Johan Wallmanns keramiske værksted i Utterslev lidt vest for København. Her fandt et skelsættende møde mellem keramikere og kunstnere, og kunstnerkeramikken opstod. Kombinationen af håndværket og kunst skabte noget unikt: En ny glæde ved at skabe håndlavede unikagenstande i en tid, hvor industriens masseproduktion var på fremmarch. Det var beslægtet med den engelske Arts & Crafts bevægelses ønske om at højne livskvaliteten ved at rette fokus på brugsgenstandenes kvalitet.

”Hos Wallmann skabte Thorvald Bindesbøll sammen med andre fra midten af 1880’erne og ca. et årti frem en række keramiske værker, der revolutionerede kunsthåndværket. Skovgaard Museet rummer allerede en stor del af Bindesbølls værker og samarbejder med Skovgaard-familien, og udstillingen er en mulighed for os at vise hvordan traditionen udviklede sig yderligere,” fortæller museumsleder på Skovgaard Museet, Anne-Mette Villumsen.

Mødet mellem kunsten og håndværket blev indledningen på den særlige danske tradition for design. Dette ægteskab mellem den kunstneriske form og den praktiske funktion lever i dag videre i bedste velgående. Det vidner den aktuelle udstilling vidner om.

Ny glæde ved leret Dansk keramik oplever en stor og fornyet interesse i disse år. Netop det unikke, håndholdte og stedbundne arbejde med det helt basale naturmaterialer som man kan finde mange forskellige steder på jorden, fascinerer os i vores digitale tilværelse. Udstillingen giver et overraskende indblik i den store variation, æstetiske legesyge og det høje tekniske niveau, som keramikere fra Danmark har arbejdet på de sidste 100 år. Udstillingen præsenterer således kærligheden til den danske keramik fra Bindesbøll og hans kollegers revolutionære eksperimenter til keramiske værker, der er taget ud af ovnen for ganske kort tid siden.

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Det Danske Hus i Paris, Sophienholm og Det ny Kastet i Thisted og præsenterer over 200 værker skabt af mere end 50 forskellige keramikere og værksteder.

Udstillingen er åben i perioden fra d.1. februar til d. 13 september i 2020. I forbindelse med udstillingen inviterer museet løbende til omvisninger, foredrag med samlere og meget mere.   

Yderligere info om udstillingens kurator Carsten Bagge Laustsen

Carsten Bagge Laustsen er en ivrig samler af dansk keramik. Han er også kurator af udstillingen ”Kærlighed til keramikken - 100 års dansk keramik”, som har været vist i Paris, på Sophienholm (Lyngby) og Det ny kastet (Thisted). Udstillingen vises nu det fjerde og sidste sted: på Skovgaard Museet. I forbindelse med den franske udstilling skrev han bogen 100 ans céramique danoise. Senere i år kommer der en udvidet dansk version på Forlaget Turbine. Begge bøger præsenterer de værker, som har været vist på de fire udstillinger. Han er lektor i politisk sociologi på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og har forsket i etnisk konflikt, terrorisme, forholdet mellem religion og politik, politisk teori og social teori og endelig politik og populærkultur.

Udstillingen er generøst støttet af:
Augustinus Fonden | Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond
Tømmerhandel Johannes Fogs Fond | Knud Højgaards Fond
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Ny Carlsbergfondet | Aage og Johanne Louis-Hansens Fond