image description
Palle Nielsen

Katastrofer og mirakler
26. sep 2020 - 10. jan 2021

Sammenstyrtede bygninger, ensomme mennesker og forladte byer. Tegner og grafiker Palle Nielsen (1920-2000) lagde ikke fingrene imellem i sine skildringer af altødelæggende katastrofer og menneskers følelser og fald. Han så det simpelthen som sin opgave at skildre verden, som han så den. I sine værker tog han derfor afsæt i datidens samfundsmæssige udfordringer og begivenheder. Hans billeder er dog ikke bundet til den tid, hvori de er skabt. De taler også ind i vore dages konflikter med flygtningestrømme, stormagternes rivalisering, frygten for klimakatastrofer og ikke mindst nu pandemier.

Hen over efteråret præsenterer Skovgaard Museet derfor med en stor udstilling om Palle Nielsen. Udstillingen viser værker fra hele Nielsens produktion fra slutningen af 1940erne og til hans død i 2000.


En dystopisk storyteller med kultstatus
Palle Nielsen skabte sine værker i tiden efter Anden Verdenskrig med Den Kolde Krig, Vietnam-krigen og frygten for en atomulykke. Hans billeder er derfor grundlæggende præget af noget truende, men iblandt de dystre scenarier findes også poetiske udtryk, hvor længsel og optimisme lever uden truslen fra en mørk skygge i horisonten. Mirakler kan også finde sted. Den dystopiske storyteller regnes da også for en af Danmarks væsentligste grafikere, og har inspireret mange yngre kunstnere og opnået kultstatus blandt tegneserietegnere.

Samarbejde på tværs af landet
Særudstillingen er blevet til i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og Kunstmuseet i Tønder, og ledsages af et formidlingskatalog.  Udover værker fra de involverede museer, vises værker fra SMK, fra private samlere samt fra Palle Nielsen-samlingen, der repræsenteres ved Palle Nielsens mangeårige kunsthandler Lis Clausen fra Clausens Kunsthandel.

Udstillingen er skabt i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og Kunstmuseet i Tønder. I forbindelse med udstillingen er der produceret nye videoer, hvori aktuelle stemmer ser nærmere på Nielsens værker. Mød blandt andre journalist Adam Holm, kunstner John Kørner og katastrofehistoriker Rasmus Dahlberg.