image description
Viborg Gymnasium

Menneske og Natur - i Den Antropocæne Tidsalder
07. - 29. maj 2022

Menneske og Natur – i Den Antropocæne Tidsalder

Ny udstilling i samarbejde med Viborg Gymnasium

Klimaforandringer og økologisk tænkning er blevet et centralt omdrejningspunkt i den globale debat såvel som i samtalen ved køkkenbordet. Foran os venter et stort paradigmeskifte – et globalt oprydningsarbejde. Man siger, at fremtiden tilhører ungdommen. De står i overvejende grad med dette store ”oprydningsarbejde” efter tidligere generationer. Med udstillingsprojektet ’Menneske og Natur – i Den Antropocæne Tidsalder’ giver Skovgaard Museet, i samarbejde med Viborg Gymnasium, ungdommen en stemme. Gennem museets samling får eleverne mulighed for at ytre sig og kommunikere på vegne af deres generation til et bredt publikum.  

Udstillingen problematiserer idealiseringen af fortiden og naturen og afspejler samtidig de unges afmagt og handlekraft. Udstillingen giver en ofte overset generation en stemme i den offentlige debat. 


Gymnasieelever på opdagelse i museets magasiner

Under temaet 'Menneske og Natur - i Den Antropocæne Tidsalder' undersøger elever fra Viborg Gymnasium, med udgangspunkt i værker fra Skovgaard Museets samling, hvordan forholdet mellem menneske og natur har forandret sig over tid, samt hvorledes dette forhold i dag er genstand for en stor debat. Elevernes undersøgelse er foretaget gennem udstillingsopbygning, hvor de har været centrale i forhold til indhold og design, samt gennem formidling via tekst og egne værker.

Udstillingen består således af udvalgte værker fra Skovgaard Museets samling, heraf værker af bl.a. Joakim Skovgaard og P.C. Skovgaard, samt elevskabte værker, der motiverer til refleksion over temaet. Man har hermed lagt op til en aktualisering og nytænkning af de gamle mestres kunst og natursyn.