image description

Søren Dahlgaard – Collection in Action
16. sep 2023 - 14. jan 2024

Søren Dahlgaard – Collection in Action

Skovgaard Museet har inviteret den internationalt anerkendte kunstner, Søren Dahlgaard (f. 1973), til at gå i dialog med museets samling af historisk kunst, og præsentere et bredspektret og rigt formidlingsprogram.

Dahlgaard arbejder med medejerskab og proces, og i over 25 år har han omkalfatret de traditionelle opfattelser af, hvad et kunstværk er og dermed udfordret og nogle gange sprængt de museale rammer. Hans kunst aktiverer beskueren med virkemidler som humor og leg og dér, i mødet mellem kunsten og mennesket, opstår værket.

Dahlgaard har en forskergrad fra Melbourne University, og i sin ph.d. tester han leg som et bærende element i skabelsen af- og interaktionen med kunsten. At lege godt sammen står centralt i Søren Dahlgaards kunstneriske virke.

En rød tråd i Dahlgaards kunstneriske produktion er forholdet mellem mennesket og naturen. Dalgaards blik på naturen minder på enkelte områder om Guldalderens natursyn – et blik, som museets samling af nationalromantisk kunst i høj grad afspejler. F.eks. arbejder Dahlgaard med synergier mellem det konstruerede og naturlige og det uberørte og idealiserede.

Projektet undersøger museets samlings potentialer og giver viden og erfaring, som kan bruges, når museets rolle skal defineres i fremtiden. Sammensætningen af Dahlgaards værker og samlingen skaber nye dialoger og perspektiver.

Der udgives en publikation til projektet, som produceres i samarbejde med Nørhaven Book a/s.