image description

Undervisning

Det vil vi med vores undervisning: 
Vi vil styrke menneskers evner i at se på, reflektere over og forholde sig kritisk til kunsten. Vi vil give viden om og rum til refleksion over det samfund og den historie, som vi er en del af.

Vi vil vække fascinationen for det fremmede. Vi vil begejstre, udfordre og forholde os til kunsten med nysgerrighed og selvstændighed.

Vi lærer gennem æstetiske processer
Vi er særligt optaget af den æstetiske læring og benytter gerne kreative, eksperimenterende og problemløsende processer. Vi oplever, at det øger elevernes læring, når vi sammenkobler kognitive kompetencer og kreative læringstilgange - det kan også minde lidt om kunstens, videnskabens og hverdagens erkendeformer. Vi ønsker også, at et besøg hos os skal bidrage til at styrke fællesskabet gennem involvering og forståelse for hinanden.

 

Information

Booking
Alle skoler skal besøge museet med en formidler. Book et besøg på e-mail: trix@skovgaardmuseet.dk 
eller ring på +45 5164 9164.

Husk at oplyse antal elever og EAN/CVR-nr. ved forespørgsler.

Priser
Se de enkelte forløb for priser. Priserne starter
ved 400 kr. pr. time.

Madpakker
Klasserne er velkommen til at spise de medbragte madpakker i haven bag museet. 


Dagtilbud

Nyt forløb på vej. Kontakt gerne Tanja Toft Rix-Nielsen på e-mail: trix@skovgaardmuseet.dk.

Læs mere

Indskoling

Børnehaveklasse til 3. klasse

Læs mere

Mellemtrinnet

Forløb for 4.-6. klasse

Læs mere

Udskoling

Forløb for 7.-10. klasse

Læs mere

Konfirmandforløb - Hvad er meningen?

Læs mere

Ungdoms- og voksenuddannelser

Forløb for STX, HF, HHX, HTX, VUC etc.

Læs mere

LESS Education og workshops

Læs mere

Kreative aktiviteter

for familier og andre kreative personer

Læs mere