image description

OBS. Viborg Domkirke vil være lukket for ombygning i maj og juni måned. Derfor vil det ikke være muligt at gennemføre konfirmandforløbet "Hvad er meningen" i den periode. Museet tilbyder i stedet et alternativ med en byvandring v/Viborg Museum. Ringe og hør nærmere hos vores  museumsinspektør Tanja Toft Rix-Nielsen på tlf.nr. 5164 9164. 

___________________________________________________

- Kristendomskundskab - Konfirmationsforberedelse - Livskundskab -

 

Til jer, der gerne vil give jeres elever mulighed for at arbejde med livets store spørgsmål.

Hvad er meningen? er et interaktivt undervisningstilbud om livets store spørgsmål. Det tager udgangspunkt i Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke med bibelske motiver og giver eleverne mulighed for at tale om eksistentielle temaer som fællesskab og ensomhed, skyld og tilgivelse.

Hvad er meningen? giver elever og konfirmander indsigt i nogle af de kristne motiver i domkirken, så de kan relatere deres temaer til sit eget liv.

I bestemmer selv, om dagens tema skal tage udgangspunkt i Det nye testamente og temaet Fællesskab og ensomhed eller Det gamle testamente og temaet Skyld og tilgivelse. Langt de fleste vælger Fællesskab og ensomhed, da det er temaer, som meget relevante for de unge. 

Film - spil - tavle
Hvad er meningen? består af tre dele. Vi begynder på museet, hvor vi ser en kort film om Joakim Skovgaard. Derefter går vi i domkirken, hvor vi prøver kræfter med quizzen "Hvad er meningen?". Vi slutter på museet, hvor eleverne i grupper laver oplæg om dagens tema med udgangspunkt i deres eget liv. ­­­

Servicelovens §153
Hvad er meningen? giver eleverne mulighed for at reflektere over deres eget liv. Det betyder, at der også er plads til at dele svære følelser og det hænder, at elever fortæller om, hvordan de mistrives. Vi følger derfor op på sager med elevernes voksne, hvis vi mener, at de lever op til Servicelovens §153, der siger, at alle offentlig ansatte, der under udøvelsen af deres arbejde får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har behov for støtte, har underretningspligt. 

 

Information

Målgruppe:
3.-4. klasse
(minikonfirmander -
maks 30 elever).

7.-8. klasse
(konfirmander - maks. 30 elever)

Varighed og pris:
2 timer / 1600 kr.

Booking:
Ring +45 5164 9164
eller send en mail til
trix@skovgaardmuseet.dk

Husk at oplyse antal elever og EAN/CVR-nr. ved forespørgsler.

Forløbet kan med fordel kombineres med Viborg Museums byvandring: "Reformationen - Hans Tausen og de tolv sognekirker." Læs mere her

OBS
Vi mødes på Skovgaard Museet og besøger Viborg Domkirke, som er en del af forløbet.